Ukraina 16-21 maja 2005 roku

Strona główna
16 maja 2005 17 maja 2005 18 maja 2005 19 maja 2005 20 maja 2005 21 maja 2005
Osoby, które chciałyby odbitki zdjęć pokazanych na stronach internetowych,
mog± zamówić je osobi¶cie na zebraniu lub e-mailem (emeryci@geofizyka.pl)
podaj±c swoje nazwisko i nazwę zdjęcia, np: img_4218.
Opis jest nad każdym dużym zdjęciem.

Created by KT