emeryci at geofizyka.pl
Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów
Geofizyki Toruń

STRONA GŁÓWNA

DYŻURY

AKTUALNOŚCI

ARCHIWUM

ZARZĄD

WYCIECZKI

ZDJĘCIA

KARTA ŻAŁOBNA

INNE

 
 

Członkowie Zarządu 2019-2022
1.
 Rudolf Lanc Prezes
2.
 Waldemar Wiśniewski wiceprezes
3.
 Krystyna Regulska skarbnik
4.
 Małgorzata Rygielska sekretarz
5.
 Barbara Wyrwas członek
6.
 Grzegorz Łuczka członek
7.
 Krystyna Kołacz przew. Komisji socjalno-bytowej
8.
 Danuta Leszczyńska przew. Komisji turystyczno-krajoznawczej
9.
 Krystyna Tomkiewicz przew. Komisji ogrodniczo-rekreacyjnej

Komisja socjalno-bytowa

1. Krystyna Kołacz 
2. Jadwiga Tomaszewska
3. Helena Cytowicz
4. Barbara Wyrwas
5. Hanna Klonowska

Komisja krajoznawczo-turystyczna

1. Danuta Leszczyńska
2. Adam Jakubowski
3. Grzegorz Łuczka
4. Teresa Bukowicka
5. Jerzy Machura
6. Piotr Ufnal

Komisja ogrodniczo-rekreacyjna

1. Krystyna Tomkiewicz
2. Edward Jezierski
3. Andrzej Łukasiak
4. Mieczysław Nowoświat
5. Maciej Zarzyka
 
 

Created by KT - 2019